Wat is een Freinetschool?

Zoals een baby of een peuter spontaan en op een natuurlijke wijze ontwikkelt, zo is een freinetschool de omgeving die deze spontane en natuurlijke ontwikkeling verder stimuleert en onderkent.
 
Ieder kind heeft van nature de drang om dingen bij te leren. Op voorwaarde dat er vertrokken wordt vanuit de eigen belevingen. Alleen zal een kind daar niet in slagen. Daarom wordt er in een freinetschool veel aandacht besteed aan het coöperatieve: het samenwerken met anderen, met andere kinderen, jongere en oudere, met volwassenen.
 
Het natuurlijk leren en het coöperatief werken zijn in het freinetonderwijs de gemeenschappelijke noemers van alle leerprocessen.
 
De kinderen leren lezen met teksten die ze zelf aanbrengen en rekenen met rekenverhalen die ze zelf hebben beleefd. Via allerlei informatiebronnen en zelfstandig onderzoek worden er verrassend veel en goede resultaten geboekt. Ook ‘het spelen’ wordt gestimuleerd, want spelen is in wezen arbeid van kinderen die willen groot worden.
 
Door deze aanpak ervaren kinderen ‘leren’ als iets aangenaam en nuttig. Het leidt tot succesbelevingen die de kinderen stimuleren om verder op onderzoek te trekken.
 
Het is de deskundigheid van de freinetleerkracht om samen met het kind te zoeken naar de omkadering waarin het zich optimaal kan ontplooien. Het vergaren van kennis, maar ook het verwerven van inzicht in mens, natuur en samenleving.
 
En de school is geen eiland. Ze maakt deel uit van het dorp, de regio, het land, de wereld, … . En natuurlijk stelt de maatschappij ook haar eisen. Vandaar dat een freinetschool verantwoordelijk is voor het aanbrengen van wat er in het officiële leerplan is vastgelegd en voor het nastreven van de eindtermen.
 
Tot slot is een freinetschool een school waar ieder kind welkom is. Ongeacht geslacht, geloofsovertuiging of levensbeschouwing, afkomst, sociale en/of financiële status.
 
Leerlingen vormen tot vrije en zelfstandig denkende maar tegelijk bewuste en verantwoordelijke volwassenen: dat is uiteindelijk het doel van Freinetschool Triangel!
 
Wie meer wil lezen over Célestin Freinet kan via deze link een brochure in PDF-formaat downloaden op de website van de Freinetbeweging