Nieuws‎ > ‎

De pedagogie van het werk!

Geplaatst 27 aug. 2014 08:26 door Freinetschool Triangel

Pedagogie van het werk

 

Rouke Broersma (Bunne) werkte de afgelopen twee jaren in samenwerking met Geert van Hout (Gent) aan de vertaling van l’Education du Travail van de Franse pedagoog Célestin Freinet.

 

Op 22 augustus vond de presentatie van het eerste exemplaar plaats in Gent tijdens de Freinettweedaagse ‘Minder schools, meer school’ die ook werd bijgewoond door een afvaardiging van het Triangelteam en een 250-tal andere Freinetwerkers uit Vlaanderen en Nederland.

 

Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan de schepen van onderwijs van de stad Gent, met 15 freinetscholen de meest freinetste stad van de wereld!

 

Met deze vertaling zijn de drie hoofdwerken van Freinet, uitgegeven door de Nederlandstalige Freinetbeweging,  nu in het Nederlands beschikbaar.

 

Zijn didactiek beschreef hij in De Moderne School, zijn ontwikkelings- en leerpsychologie in Levenstechnieken verwerven en zijn onderwijspsychologie in Pedagogie van het werk, een boek met een romanachtige vorm.

 

In een Zuidfrans dorpje raakt het onderwijzersechtpaar Long in een gesprek met de wijze boer Mathieu: een ontmoeting maar ook een botsing tussen twee culturen, twee denkwijzen, twee opvattingen over wetenschap en vooruitgang, over leven en leren, over leren en onderwijzen.

 

Beide onderwijsmensen zweren aanvankelijk bij opvattingen die ook vandaag nog opgeld doen: verkorte leerwegen, streng methodisch werken, geheugentraining, toetsbare kennis (meten is weten), gekunstelde motivatie-trucjes zoals verleuking door spelletjes, …

 

Mathieu stelt daar zijn gezond-verstand-filosofie tegenover: de menselijke natuur laat zich niet dwingen door abstracte leerwegen. Echt leren, grondige en beklijvende kennis verwerven is een kwestie van ervaren, is een zaak van het hoofd, hart en handen. Die vinden elkaar in echt zinvol werk.

 

Mensen hebben altijd geleerd door te doen, door te werken, door te creëren. Waarom dan niet op school?

 

Het boek van 400 bladzijden is te koop op het secretariaat va GO! Freinetschool Triangel.

Het kost € 22,50 + eventuele verzendingskosten.

Het kan ook per email besteld worden: info@freinetschool-triangel.be

 

Leden van de Nederlandstalige Freinetbeweging (meer info op www.freinet.be) ontvangen het boek gratis!


Comments