Nieuws‎ > ‎

Een nieuw Freinetboek: De vrije tekening

Geplaatst 17 nov. 2015 05:21 door Freinetschool Triangel

Vrijdag werd in Wijk bij Duurstede (Nederland) tijdens een studiedag van de Vereniging voor de Freinetpedagogie een nieuw boek voorgesteld: De vrije tekening.

 

Het nieuwe  boek is om meerdere reden bijzonder. Vooreerst door zijn formaat. Inhoud, karakter, de vele reproducties van kunstwerken, … vroegen om ruimte. Daarvoor werd er gekozen voor een oblong formaat. Vorm volgt functie.  Ook bijzonder: het gaat in feite om een dubbelboek! Enerzijds de vertaling van ‘Methode naturelle de dessin’ van C. Freinet, anderzijds de vertaling van de brochure ‘Le dessin libre’ van Elise Freinet.

 

De beide boeken belichten twee kanten van het recht op vrije expressie van kinderen, waarvoor het echtpaar Freinet opkwam in de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw. Maar, zoals dat het geval is met vele boeken van Freinet, vandaag nog razend actueel. Want wie hart heeft voor kinderen en voor Muzen, moet soms afstand nemen van de waan van de dag, even terug in de tijd, terug naar de nog altijd frisse oerbronnen: waar ging het alweer om in het onderwijs?

 

Wat als Freinet en zijn vrouw Elise nog leefden en een studiereis door het hedendaagse onderwijslandschap  zouden  maken?  Ze  zouden misschien eerst tevreden vaststellen dat het zielloze over- en natekenen tot  het verleden  behoort,  maar  vervolgens moeten vaststellen dat er nauwelijks meer wordt  gezongen,  dat  er weinig wordt  getekend,  dat  op de hogescholen de expressievakken bijzaak zijn geworden. Stoppen met het gefröbel, lijkt het motto. De huidige afrekencultuur had en heeft desastreuze gevolgen voor het kunstonderwijs en dus voor het onderwijs als geheel. Werk aan de winkel voor het echtpaar  Freinet!

 

“Ze denken hier blijkbaar “, zouden ze tegen elkaar zeggen,  “dat minder uren  voor kunst  en dus meer voor taal  (= training voor  de spelling- en de begrijpend lezentoetsen) de geletterdheid zou bevorderen en dat meer rekentijd (= training voor de reken­ vaardigheidstoetsen)  de gecijferdheid  zou vergroten . Maar is dat wel  zo?”

 

Ter voorbereiding op een congres (in 1959!) over kunst in het onderwijs, publiceerde Freinet een artikel over het belang van vrije expressie en kunstzinnige vorming voor een alzijdige ontwikkeling. Daaruit dit citaat: “Binnen deze levende samenhang, waarbij geen enkel vak uitgezonderd wordt, moeten we nagaan hoe de gewenste kunstzinnige vorming kan helpen bij de ontplooiing en rijping van de andere begaafdheden, om maximaal bij te dragen aan de alzijdige ontwikkeling van het kind , van de mens, die morgen met zelfvertrouwen de veeleisende problemen van de hedendaagse beschaving tegemoet zal  treden.”

 

Deze aansporing heeft ruim vijftig jaar later nog niets aan actualiteit verloren.

 

Wie interesse heeft in dit boek (130 bladzijden liggend A4 kleur - € 25 kosten (excl. verzendkosten))  kan het bestellen per email (info@levendleren.nl ).

Comments