Nieuws‎ > ‎

Minder schools, meer school

Geplaatst 27 aug. 2014 08:32 door Freinetschool Triangel

Op 21 en 22 augustus 2014 organiseerde Nederlandstalige Freinetbeweging, de vereniging van freinetwerkers in Vlaanderen en Nederland, een tweedaags congres in Gent met als  thema ‘ Minder schools, meer school’. Voor het congres, dat plaatsvond in het  freinetatheneum De Wingerd in Gent waren 250 deelnemers ingeschreven, waaronder vijf Triangelleerkrachten. Zij konden er gespreid over de twee dagen een keuze maken uit 40 ateliers/workshops.

Het Congres opende op donderdag 21/8  om 9.30u met een plenaire bijdrage van dr. Goele Cornelissen, medewerker aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving  (KULeuven). Zij lichtte het thema van het Congres vanuit de bevindingen uit haar proefschrift ‘ De weerglans van onderwijs dat iedereen doet schitteren’ (januari 2014). Hierin levert ze een bijdrage aan het actuele debat over gelijke onderwijskansen en talentontwikkeling. 

Op vrijdag stelden Rouke Broersma en Geert Van Hout hun vertaling voor van één van de belangrijkste werken van Célestin Freinet: l’Education du Travail. Daarin beschrijft hij zijn onderwijsfilosofie in een romanachtige vorm via gesprekken tussen het onderwijzersechtpaar Long en  de wijze boer Mathieu in een Zuidfrans dorpje. De beide onderwijsmensen zweren aanvankelijk bij opvattingen die ook vandaag nog gangbaar zijn: verkorte leerwegen, streng methodisch werken, geheugentraining, toetsbare kennis (meten is weten), gekunstelde motivatietruukjes zoals verleuking via spelletjes. Mathieu stelt daar zijn gezond-verstand-filosofie tegenover: de menselijke natuur laat zich niet dwingen door abstracte leerwegen. Echt leren, grondige en beklijvende kennis verwerven is een kwestie van ervaren, is een zaak van hoofd, hart en handen. Die vinden elkaar in echt zinvol werk. Mensen hebben altijd geleerd door te doen, door te werken, door te creëren. Waarom dan niet op school?

Na de voorstelling van het boek  onder het motto ‘meer werkschool, minder scholastiek’ overhandigde de Freinetbeweging een eerste exemplaar van ‘Pedagogie van het werk’ aan Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd van de stad Gent. Hiermee wil de Beweging zijn erkentelijkheid betuigen aan het stadsbestuur van Gent voor de blijvende ondersteuning van de ontwikkeling van de freinetpedagogiek in het stedelijk onderwijs van Gent. 

Comments