Nieuws‎ > ‎

Nieuwbouw: een stand van zaken 6/3/2017

Geplaatst 6 mrt. 2017 06:30 door Patrick Leunens


BELANGRIJKE MEDEDELINGEN OVER DE NIEUWBOUW

Beste Triangelaars,
We willen jullie graag op de hoogte brengen van de stand van zaken i.v.m. de werken voor het nieuwe Triangelgebouw. Hieronder vinden jullie de planning en de eerstkomende belangrijke gebeurtenissen.

Reeds gebeurd voor de Krokusvakantie:
Het documentatiecentrum is verhuisd naar het verpozingslokaaltje naast de keuken
De Monstertjes, de klas van Bart, is verhuisd naar het vroegere documentatiecentrum

Maandag 13/3 t.e.m vrijdag 17/3:/17: voorbereidende werken voor de plaatsing van de tijdelijke containerklassen: aanleg nieuw toegangspad, pad voor de containerklassen, niveleringswerken, aanleggen van de afvoer sanitaire container, …
OPGELET: de parking zal die week een aantal dagen (gedeeltelijk) buiten gebruik zijn om deze werken uit te voeren. Respecteer de signalisatie a.u.b.

Maandag 20/3 t.e.m. vrijdag 24/3/17: plaatsing van de tijdelijke containerklassen
OPGELET: de parking zal gedurende die week een aantal dagen buiten gebruik zijn om de levering van de containers mogelijk te maken. Respecteer de signalisatie a.u.b.

Maandag 27/3 t.e.m. zaterdag 1/4/17 (week voor de paasvakantie):  
Vanaf maandag 27/3/17: kleuters en de 1ste graad eten in de eigen klas. 
Maandag 27/3/17: verhuis van de voor- en naschoolse opvang naar de huidige refter. 
                * ’s Morgens gaat de opvang nog door in de blauwe container.
                * ’s Avonds en de daaropvolgende dagen gaat de opvang door in de huidige refter. Ingang langs de keuken.
OPGELET: we zoeken nog een paar vrijwilligers om mee de voor- en naschoolse opvang te verhuizen! Geef een seintje op het secretariaat of mail info@freinetschool-triangel.be  
Omwille van de ZEER gevaarlijke verkeerssituatie in dit gedeelte van de Oude Aarschotsebaan, blijft de poort aan de keuken gesloten.
Enkel ouders die op vraag van de school kinderen van de school thuis gaan oppikken en ze terug naar huis brengen (geen schoolbus meer!!!) mogen voor de poort aan de keuken tijdelijk parkeren voor het opladen en afzetten van de kinderen.

Vanaf maandag 27/3 t.e.m. zaterdag 1/4/17: de Krokodilletjes, de klas van Stephanie, de Banaantjes, de klas van Tine en de Worteltjes, de klas van Nathalie en Kathy  kunnen stapsgewijs verhuizen naar de nieuwe containerklassen op het voetbalveld.
Wie wil/kan helpen spreekt dit af met de betrokken klasleerkrachten!

Vanaf dinsdag 28/3 t.e.m. zaterdag 1/4/17: de Limoentjes, de klas van Truus kan stapsgewijs verhuizen naar de huidige blauwe container van de voor- en naschoolse opvang, die met 1/3de wordt uitgebreid. 
Wie wil/kan helpen spreekt dit af met de betrokken klasleerkracht!

Vanaf dinsdag 28/3 t.e.m. zaterdag 1/4/17: turnmateriaal wordt stapsgewijs verhuisd naar de huidige refter. Na de paasvakantie wordt er geturnd in de huidige refter!
Wie wil/kan helpen spreekt dit af met de betrokken klasleerkracht!

Dinsdag 21/3/2017 om 20u: OPENSCHOOLRAAD
Agenda:
    1.  Voorstelling van de nieuwe schoolraad die in functie treedt op 1/4/2017 en afscheid van de leden die de schoolraad verlaten.
    2.  De Triangelnieuwbouw:
            a. Stand van zaken
            b. Planning
            c. Vragenuurtje!
In bijlage vindt u een uitnodiging. Indien u vragen hebt i.v.m. de nieuwbouw, mag u deze op de uitnodiging invullen en in de brievenbus deponeren in de hal aan de postvakjes. Zo kunnen we onze antwoorden degelijk voorbereiden. (Tijdens de openschoolraad mogen er natuurlijk ook nog andere vragen gesteld worden)

Zaterdag 1 april 2017: grote verhuiswerkdag van 9u tot 17u.

OPGELET: tijdens de middag van 12u30 tot 13u30 en van 16u tot 17u krijgen de mensen die een handje toesteken bij de verhuis, de kans om als eerste een keuze te maken uit de school-en klasmaterialen die voor de school niet meer bruikbaar zijn. Deze worden aan een billijke prijs verkocht of weggeven. 
Van 17u tot 18u is deze verkoop voor IEDEREEN geopend. TOT SLOT: tijdens de verhuiswerkdag zal De Buurvrouw, de foodtruck van Kim, de mama van Jules en Fran Rens, zorgen voor de catering. Voor iedereen die een half dagje komt helpen voorzien we gratis een drankje (warm of fris), een soepje met brood en een cakeje als dessert. Indien u hiervan graag gebruik maakt, bezorg dan de invulstrook van de uitnodiging van deze werkdag in de postbus in de hal aan de postvakjes! Zo weet De Buurvrouw hoeveel soepjes er moeten voorzien worden!
Overige consumpties zijn ook mogelijk maar betalend.


ĉ
Patrick Leunens,
6 mrt. 2017 06:30
ĉ
Patrick Leunens,
6 mrt. 2017 06:30
Comments