Freinetschool Triangel heet u welkom!

Kinderen hebben van nature een drang om te leren. Zij zijn nieuwsgierig en leergierig, op voorwaarde dat er vertrokken wordt vanuit hun eigen belevingswereld en ervaringen. En dat gebeurt door zinvol werk. Dit leren op een niet-opgelegde, natuurlijke wijze verloopt nog beter door interactief samen te werken. Dat noemen wij coöperatief werken. Kennisoverdracht is immers geen monoloog. Daarenboven stimuleren wij de kinderen om een actieve leerhouding aan te nemen. Dit alles maakt dat zij leren als iets aangenaam en nuttig ervaren. Spelenderwijs en samen met andere kinderen
en volwassenen vergaren zij kennis en vaardigheden. Het team van Freinetschool Triangel verliest daarbij de onderwijseindtermen niet uit het oog. Onze aanpak werkt. Schoolverlaters van Freinetschool Triangel doen het in het secundair onderwijs bijzonder goed.

Onderwijs is het aanwakkeren van een vuur, niet het vullen van een vat

Onze kinderen leren lezen met teksten die ze zelf aanbrengen. Ze leren rekenen met rekenverhalen die ze zelf hebben beleefd of bedacht. Dagelijkse gebeurtenissen worden via allerlei informatiebronnen en opzoekwerk verder uitgespit. Ook ‘het spelen’ wordt gestimuleerd, want spelen is in wezen arbeid van kinderen die willen groot worden. Door de nauwe band met hun eigen belevingswereld ervaren kinderen leren als een zinvol iets. Het leidt tot succeservaringen die hen stimuleert om verder op onderzoek te gaan. Schoolmoeheid is een fenomeen dat wij niet kennen. Eerder andersom, het Freinetonderwijs wakkert bij de leerlingen een vuur aan…

Een school is geen eiland

Een school maakt deel uit van het dorp en bij uitbreiding van de wereld. Dit betekent dat we onze leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden willen meegeven, maar ook inzichten in mens, natuur en samenleving. Leren buiten de schoolmuren hoort daar zeker bij. Anderzijds betekent dit ook dat wij als school rekening moeten houden met de eisen die de samenleving aan haar onderwijs stelt. Ons leerkrachtenteam zorgt ervoor dat onze leerlingen op het einde van de rit alles hebben geleerd wat in officiële leerplannen en eindtermen is vastgelegd. Met resultaat. Het verslag van de onderwijsinspectie meldt geen enkel a

Zelfbewuste kinderen met een sterk verantwoordelijkheidsgevoelspect waarin de school tekort schiet. Sterker nog: “Het schoolteam bestaat uit vakbekwame mensen die intens met de kinderen samenwerken. De grote inzet van het team en de ouders biedt mooie vooruitzichten om het onderwijs voor de kinderen kwaliteitsvol te blijven uitbouwen en aanbieden.”
Onze kinderen ontwikkelen zich tot vrije en zelfstandig denkende individuen. Vanuit een geloof in de mogelijkheden van het kind heeft ons onderwijs een emancipatorisch en democratisch karakter. Kinderen wordt verantwoordelijkheid bijgebracht voor het eigen leren en het leven in groep. Ook zelfredzaamheid is een belangrijk aandachtspunt. Wat kinderen zelf kunnen, moeten ze ook zelf mogen doen. Boeiende werkateliers en het uitnodigende schooldomein bieden heel veel leer- en exploratiekansen.