Werkgroepen

De werkgroepen zijn een belangrijk onderdeel van onze school omdat zij zorgen voor het uitdenken, uitwerken en organiseren van een deel van het geheel. Elke werkgroep bestaat uit een aantal ouders en een aantal leerkrachten. Zij spreken zelf af waar, wanneer en hoe dikwijls zij samen komen, afhankelijk van wat er moet gebeuren.
Zich engageren in een werkgroep is voor ouders een unieke gelegenheid om de inspraakgedachte op de school te concretiseren en te realiseren: wie een verantwoordelijkheid op zich neemt kan ook mee beslissen. Daarnaast is het een leuke manier om elkaar te leren kennen en voor het team een onmisbare hulp en steun voor de klas- en schoolwerking.
Hieronder volgt een overzichtje van de werkgroepen die voorlopig op stapel staan. In de loop van het schooljaar kan deze lijst aangevuld of ingekort worden naar gelang de noden.

Werkgroep Nieuwsbrief

Verantwoordelijke: Bart Van Den Bosch
De Triangelnieuwsbrief verschijnt 5 maal per jaar, telkens de week voor een verlof. Hierin is plaats voor de klasartikels, verslagen van activiteiten, pedagogische informatie, nieuws van de werkgroepen, leuke anekdotes over Triangelaars, artikels van ouders over alles wat met de school te maken heeft, …
Elke klas is éénmaal mee verantwoordelijk voor het verschijnen van een Nieuwsbrief. Daarnaast is er redactie nodig die zorgt voor het eindresultaat. 
Contact: nieuwsbrief@freinetschool-triangel.be

Werkgroep Documentatiecentrum

Verantwoordelijken: Hilde Schouteden, Miet Bakelants
In het documentatiecentrum kunnen kinderen informatie opzoeken i.v.m. klasprojecten, individuele werkstukken, … het is ook de ruimte waar er naar video’s en/of DVD’s  kan gekeken worden. 
Contact: documentatiecentrum@freinetschool-triangel.be

Werkgroep Atelier

Verantwoordelijken: Ilse Crokaert, Lore Steurs
Atelier is een namiddag creatief bezig zijn met een twaalftal kinderen van alle leeftijden door elkaar. De atelierwerking gebeurt op vooraf bepaalde namiddagen en de kinderen kiezen uit het aanbod. Elk atelier wordt begeleid door een aantal ouders en leerkrachten. Ouders die wensen atelier te begeleiden wenden zich tot de verantwoordelijken. Ateliervoorstellen zijn steeds welkom!
Contact: atelier@freinetschool-triangel.be

Werkgroep nieuwbouw/domein/verkeersveiligheid

Verantwoordelijken: Patrick Leunens & Benny Van Dyck
Nadenken over en de plannen opvolgen van een nieuw gebouw is een van de taken. Maar ondertussen moeten we het leven in de bestaande paviljoenen voldoende comfortabel houden om op een goede manier freinetonderwijs te kunnen verschaffen. Het overleg met het gemeentebestuur i.v.m. de verkeersveiligheid opvolgen is een andere taak van deze werkgroep. 
Contact: domein@freinetschool-triangel.be

Werkgroep MOS (Milieuzorg op school)

Verantwoordelijke: Benny Van Dyck
Rond en tussen de verschillende lokalen vind je allerlei plekjes die ook toebehoren aan het Triangeldomein: het trollenbosje, de klimtoren, het voetbalveld, de klimboom, het stenen huisje, het natuurreservaat,…zijn er daar nog maar enkele van.
Het is de bedoeling dat de MOS-werkgroep er op toe ziet dat het domein regelmatig onderhouden wordt. Ook andere initiatieven i.v.m. milieuzorg behoren tot de taken van deze werkgroep. 
Contact: mos@freinetschool-triangel.be

Werkgroep Opendeurdag 

Verantwoordelijken: Sandy Van Hoof, Greet Van Thienen, Mieke De Waegenaere, Truus Schuttyser en Patrick Leunens
De jaarlijkse opendeurdag is niet alleen het visitekaartje bij uitstek waarmee ‘nieuwe mensen’ kunnen kennismaken met Triangel, het is ook het feest bij waarop alle Triangelaars, jong en oud, samen feesten op de school. Wat wordt het dit schooljaar? Wie kan helpen met denk- en doewerk is in deze werkgroep op zijn plaats.
Contact: opendeurdag@freinetschool-triangel.be

Comments