Inschrijven

Het decreet inschrijvingsrecht, voor de kleuterschool en de lagere school, regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van uw zoon of dochter in de school van uw keuze op het grondgebied van Heist-op-den-Berg. 

 

Binnen de basisscholen van Heist-op-den-Berg maakten we de volgende afspraken voor de inschrijving voor het schooljaar 2022-2023, voor alle kleuters geboren in 2020 en voor alle andere kleuters en leerlingen van de lagere school. 

  • Broers en zussen van kinderen die al op school zijn ingeschreven en kinderen van het personeel, krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze voorrangsperiode start op dinsdag 1 februari 2022 om 9 uur en eindigt op vrijdag 25 februari 2022 om 12 uur. 

 

  • De andere inschrijvingen starten op donderdag 24 maart 2022 om 9 uur.

 

Voor de kleuterschool, voor de instapmomenten van het schooljaar 2022-2023, voor alle kleuters geboren in 2020:

 

  • Donderdag 01/09/2022 (kinderen geboren voor of op 01/03/2020)

  • Maandag 07/11/2022 (kinderen geboren voor of op 07/05/2020)

  • Maandag 09/01/2023 (kinderen geboren voor of op 09/07/2020)

  • Woensdag 01/02/2023 (kinderen geboren voor of op 01/08/2020)

  • Maandag 27/02/2023 (kinderen geboren voor of op 27/08/2020)

  • Maandag 17/04/2023 (kinderen geboren voor of op 17/10/2020)

  • Maandag 22/05/2023 (kinderen geboren voor of op 22/11/2020)

  • Vrijdag 01/09/2023 (kinderen geboren voor of op 31/12/2020, late instappers)

 

Voor de lagere school: voor de instap vanaf 01/09/2022.