Katrien.vG.jpg

Katrien

Coördinator

Lore.S.jpg

Lore

Secretariaat

Zorg

vrouw.jpg

Lana

Kinderverzorgster

vrouw.jpg

Shana

Zorgcöordinator

vrouw.jpg

Wendy

Zorgleerkracht

vrouw.jpg

Lies

Zorgleerkracht

Kleuterklassen

vrouw.jpg

Stephanie

"De Krokodilletjes"

Annelies.DG.jpg

Annelies

"De Zonnetjes"

vrouw.jpg

Hilde

"De Regenboogjes"

vrouw.jpg

Nathalie

"De Worteltjes"

Lana Eyckmans.jpg

Lana

Kinderverzorgster

Ilse_.jpg

Ilse

Bewegingscoördinator

Lagere school

Soetkin.W.jpg

Soetkin

1ste graad "De Limoentjes

Sandy.VH.jpg

Sandy

1ste graad "De Bijtjes"

vrouw.jpg

Miet

2de graad "De Vuurvliegjes"

vrouw.jpg

Ilse

2de graad "De Vuurvliegjes"

vrouw.jpg

Britt

2de graad "De Egeltjes"

Els.S.jpg

Els

3de graad "De Wasberen"

Nel.H.jpg

Nel

3de graad "De Spetters"

Ondersteunend personeel

Ludo.VT.jpg

Ludo

Klusjesman

vrouw.jpg

Peggie

Onderhoud

man.png

Achmed

Onderhoud

vrouw.jpg

Anneke

Voor- en naschoolse opvang