top of page

Zorgvisie

GO! Freinetschool Triangel verankert haar visie op zorg in haar Pedagogisch Project Triangel en haar visie op leren. Zorg gaat over onderwijs op maat. Het bieden van effectief onderwijs aan alle kinderen. Het is dus niet alleen het opvangen van kinderen die uitvallen. Verschillen tussen kinderen mogen er zijn op vlak van mogelijkheden, interesses, leerstijl, tempo … . Het gaat om anders denken over en omgaan met verschillen tussen kinderen.

 

De Freinetpedagogie waarborgt de zorg voor alle kinderen

Door onze Freinetaanpak - het coöperatief werk, onze natuurlijke manier van leren, het proefondervindelijk ervaren, het zinvol werken, de doorgedreven differentiatie, het werken in kleine groepjes kinderen, het plannen van de activiteiten zowel in groep als individueel, het samenzitten van oudere en jongere kinderen, ...  - geven we aan de klasleerkracht de mogelijkheid om aandacht te geven waar nodig.

 

Deze aanpak brengt automatisch al een heel stuk zorg met zich mee. Door te werken in kleinere groepjes kan je makkelijker observeren en leer je de kinderen beter kennen. Door de heterogene groepen (classe unique in de kleuterschool en graadklassen in de lagere school) kunnen de kinderen zowel naar boven als naar beneden makkelijker aansluiten. Door het natuurlijk leren worden de kinderen aangesproken op hun eigen mogelijkheden.

 

Zorg op klasniveau

Wij kiezen er bewust voor zorg te bieden gedurende de hele schooltijd aan alle kinderen. De ondersteuning zal gebeuren door de klasleerkracht in de klas op momenten dat daar nood aan is, de mogelijkheid zich aandient en wanneer dit opportuun is. Natuurlijk zal er regelmatig individuele en specifieke ondersteuning zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

 

Met vallen en opstaan, met horten en stoten, met up’s en down’s. Kenmerken van het leven en dus ook van ieders schoolloopbaan. Om alle kinderen zoveel mogelijk hulp te bieden bij de obstakels die ze op hun weg tegenkomen, verdelen we op Triangel onze zorguren zo goed mogelijk over alle klassen en werken we vraaggestuurd. Een belangrijk aspect daarin is de grootte van de klassen. We kiezen er voor om de klassen niet groot te maken.

 

De klasleerkracht is door de dagelijkse omgang met de kinderen de persoon bij uitstek om kleine en/of grotere onderwijsbehoeften te detecteren, aan te pakken, op te volgen en bij te sturen. Het is dan ook logisch dat hij/zij de zorg die dagelijks wordt gegeven ook tijdens de zorguren verder zet. Deze extra uren per klas die door de zorgcoördinator worden ingevuld zijn dan ook veeleer een steun in de rug voor de klasleerkracht die gedurende de hele dag en alle dagen oog heeft voor alle kinderen.

 

Wat doet het zorgteam?

Wij kiezen ervoor de ondersteunende zorguren zoveel mogelijk door het zorgteam te laten uitvoeren in onze school. Het zorgteam heeft dan de mogelijkheid de kinderen doorheen verschillende klassen mee op te volgen. Zij houden de dossiers mee bij, brengen verslag uit op de vergadering, zoeken info op voor de klasleerkracht, wonen gesprekken bij… . Het zorgen voor kinderen wordt zo heel wat ruimer ingevuld.
 

Ondersteuning van de kinderverzorgster bij de kleuters

Naast de uren voor de zorgcoördinatie is er nog de extra ondersteuning van de kinderverzorgster bij de kleuters, waarbij natuurlijk het meeste aandacht gaat naar de fysieke zorg voor de allerkleinsten en de instappertjes.

 

Zorg op schoolniveau

We bespreken binnen het team dagelijks formeel en informeel de hindernissen die we tegenkomen. Op de tweewekelijkse teamvergadering wordt er met het hele team naar oplossingen gezocht voor de moeilijkheden die wij met onze kinderen ondervinden. Wij geven elkaar hints en tips, zoeken steun bij elkaar, kijken naar de dingen uit het verleden en denken aan de toekomst. Er is heel wat expertise aanwezig binnen het team, maar indien nodig gaan we op zoek naar hulp van buitenaf, waarbij het CLB dikwijls onze eerst aangewezen partner is. Zo loopt onze zorg vanuit de klaswerking ook door naar de schoolwerking.

 

Uiteraard blijven we leerkrachten en zijn we geen therapeuten. Indien nodig en na grondig onderzoek kunnen kinderen doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulpverlening zoals de logopedist, kinesist, psycholoog, … . Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen naar hun beste vermogen kunnen functioneren.

 

Inzetten op talenten – kinderen positief benaderen

Een kind is véél meer is dan de optelsom van de moeilijkheden die het ondervindt binnen zijn leer- en leefproces. Veel belangrijker is het ontdekken van zijn talenten. Daarom zetten we in op het positief aanmoedigen en stimuleren van de kinderen. Het is de beste boost die je ze kan geven. We zetten kleine en grote successen in de verf. We uiten onze waardering voor hun inspanningen. We geven een compliment of schouderklopje op een onverwacht moment en vertrouwen in hun natuurlijk groeiproces. Daar kunnen we allemaal een beetje voor ZORGen.

bottom of page