Visie op huiswerk

De visie op huiswerk van GO! Freinetschool Triangel steunt op de volgende uitgangspunten:

 

 • Kinderen leren overal;

 • Thuiswerk en schoolwerk, beiden maken deel uit van het natuurlijk leren;

 • Schoolwerk dat thuis wordt uitgevoerd is slechts zinvol als het geïntegreerd is;

 • Ook ‘ander’ thuiswerk moet kunnen;

 • ('t) Huiswerk is niet alleen iets van de lagere school!

 

Kinderen leren overal

De school is maar een van de vele plaatsen waar kinderen leren. De doelstellingen die we in onze school willen bereiken zijn beschreven in het pedagogisch project van Triangel. Wij streven deze doelstellingen na via de Freinetpedagogie.

 

We sluiten ons niet op binnen de schoolmuren, integendeel de Freinetwerking impliceert het werken vanuit de leefwereld van het kind. Wat binnen én buiten de school gebeurt is van essentiële betekenis voor de ontwikkeling van het kind. Er is wezenlijk een interactie tussen wat binnen de schoolmuren gebeurt en daarbuiten.

Kinderen brengen zaken van buitenaf mee in de klas, de omgekeerde weg is even evident als noodzakelijk. Het kan dan gaan over alles en nog wat, en dit op de meest uiteenlopende domeinen.

Thuiswerk en schoolwerk, beiden maken deel uit van het natuurlijk leren

Thuis ‘leven en werken’ zal uiteraard bijdragen tot de ontplooiing van het kind. Ook thuis ontwikkelen kinderen vaardigheden als ze er de kans toe krijgen, als de gelegenheid zich voordoet.

Alles wat op school gebeurt kadert binnen de Freinetpedagogie. Thuis is een ander domein, een andere omgeving. Daar kunnen andere normen, andere waarden en andere doelstellingen gehanteerd worden. Het is aan de leerkracht te bepalen in hoeverre thuiswerk, gelinkt aan de school, zinvol is.

Schoolwerk dat thuis uitgevoerd wordt is slechts zinvol als het geïntegreerd is.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • het heen- en weerschrift of thuis vertellen;

 • het kind vraagt zelf om thuis te werken;

 • bijwerken na ziekte;

 • spontaan thuis rekenen, lezen, schrijven, …;

 • spontaan opzoekwerk;

 • extra inoefening;

 • tekenen / knutselen;

 • stimuleringsmogelijkheden door ouders: voorlezen, samen lezen, samen zingen, samen gezelschapsspelletjes spelen, …;

 • iets maken voor de klas of de correspondenten;

 • afwerken van werk dat niet op tijd afgewerkt is. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht, het kind en de ouders;

 • een schoolatelier, klasatelier of atelier voor een klein groepje voorbereiden;

 • een opdracht uitvoeren in functie van een onderzoek, projectwerk, ...;

 • een meesterwerk voorbereiden;

 • oefenen voor een brevet.

 

Ook ‘ander’ thuiswerk moet kunnen

Naast alle thuisactiviteiten die aan de school gelinkt zijn moet er voor de kinderen ook tijd zijn voor een heleboel andere mogelijkheden tot ontplooiing.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • buiten spelen;

 • logopedie;

 • sportclub;

 • lekker luieren;

 • dans;

 • muziekacademie;

 • kinesitherapie;

 • jeugdvereniging.

 

('t) Huiswerk is niet alleen iets van de lagere school!

De voorbeelden die hierboven worden gegeven zijn duidelijk: ('t)huiswerk is er in Triangel altijd en overal! Bij de kleuters en bij leerlingen van de eerste, tweede en derde graad. Daarnaast worden ook ouders, grootouders en het hele thuismilieu hierbij betrokken.

Citaat van Célestin Freinet: "Een school voor het leven: door het leven en zinvol werk!"