top of page

Visie op ICT

Vandaag groeien kinderen op in een samenleving die in een snel tempo digitaliseert. Denk maar aan de smartphone, tablets, online gamen, videobellen… Dit stelt ons Freinetonderwijs voor een aantal uitdagingen:

  1. Hoe willen we kinderen bewust en kritisch leren omgaan met verschillende digitale middelen?

  2. Hoe integreren we ICT en media verantwoord in onze dagelijkse Freinetwerking?

  3. Hoe ontwikkelen we bij alle kinderen digitale vaardigheden ongeacht hun socio-economische status of socio-culturele achtergrond?

 

1. Opvoeden tot bewuste, creatieve en kritische mediagebruikers

We willen kinderen opvoeden tot bewuste, creatieve en kritische mediagebruikers. Om kinderen mediawijs te maken, zetten we als school in op:

  • Het ontwikkelen en versterken van de digitale vaardigheden bij alle kinderen

  • Het reflecteren over verantwoord mediagebruik en hun eigen gebruik

 

2. Integratie ICT en media in Freinetwerking

In Freinetonderwijs vertrekken we vanuit de ‘digitale’ leefwereld van de kinderen. Daarom benutten we alle kansen om het klasgebeuren multimediaal en geïntegreerd te benaderen. We leren onze kinderen inzien dat media zeer divers is: informatieve boeken, luisterboeken, kranten, liedjes, websites, blogs, videobellen, filmpjes, verhalen, foto’s, een expert…

We zetten ICT in als één van de hulpmiddelen in betekenisvolle contexten:

  • Om te communiceren (nieuwsbrief, correspondentie, Gimme…)

  • Om betrouwbare en relevante informatie op te zoeken (onderzoek uittypen…)

  • Om zich creatief en expressief uit te drukken (stop-motion filmpje, fotograferen van klaswerk…)

 

3. Digitale ongelijkheid verkleinen

We stellen vast dat niet alle kinderen toegang hebben tot internet of beschikken over een laptop. Ze hebben minder kansen om digitale vaardigheden in de thuisomgeving te oefenen. Daarom zetten we als school in op het ontwikkelen en versterken van de digitale vaardigheden van alle kinderen. Voldoende digitale vaardigheden maakt kinderen mediageletterd. Zo kunnen ze volwaardig participeren aan de gedigitaliseerde samenleving.

bottom of page