top of page

Freinetschool Triangel

heet u welkom!

Onderwijs is het aanwakkeren van een vuur, niet het vullen van een vat

Kinderen hebben van nature een drang om te leren. Zij zijn nieuwsgierig en leergierig op voorwaarde dat er vertrokken wordt vanuit hun eigen belevingswereld en ervaringen. Dit noemen wij natuurlijk leren en gebeurt door zinvol werk. Leren op een niet-opgelegde, natuurlijke wijze verloopt nog beter door interactief samen te werken. Dit noemen wij coöperatief werken. Kennisoverdracht is immers geen monoloog. Wij stimuleren de kinderen om een actieve leerhouding aan te nemen. Zo ervaren zij leren als aangenaam en nuttig. Spelenderwijs en samen met andere kinderen en volwassenen vergaren zij kennis, vaardigheden en attitudes. Schoolmoeheid is een fenomeen dat wij niet kennen. Integendeel, het Freinetonderwijs wakkert bij de leerlingen een vuur aan.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat onze school de meeste waarborgen biedt om onze leerlingen te vormen tot vrije en zelfstandig denkende, bewuste individuen met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

bottom of page